Visie en Missie

bosmuis

Hobby- en bedrijfsmatige dierhouderij die zo minimaal mogelijk afwijkt van hoe elke diersoort van nature leeft. Dat is ons ideaal en onze kijk op een positieve en duurzame omgang met dieren. Deze visie willen we via educatie overbrengen aan de jongste generatie. 

In onze dierenlessen laten we kinderen het fascinerende leven van allerlei diersoorten zien en verbinden kinderen zich spelenderwijs met het dier van nature. Met een mooie mix van beleving en kennis ontdekken ze hoe dit is te vertalen naar de omgang en zorg voor gehouden dieren. Zonder ze te overladen met kennis en zonder ze te belasten met de moraal van ‘hoe het zou moeten’. 

Dierenclub Nederland leidt mensen op die op deze manier dierenles willen geven over wilde dieren en huis- en boerderijdieren. Samen met deze dierendocenten zetten we ons in voor educatieve dierenlessen op scholen, (kinder)boerderijen, dierenclubs, (natuur)clubs, de scouting, maneges en in dierentuinen. 

Wij vinden dat dierenles in het onderwijspakket hoort. Niet slechts digitale lessen maar ervaringsgerichte lessen die beklijven.

Wij geloven dat op deze manier educatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan een steeds beter welzijn voor dieren.