PDF Downloads:

 

Paddenwerkgroepen:

Afbeelding invoegen 


Wikipedia.org:
 
De amfibieën vormen een klasse van koudbloedige.
 
De naam amfibie is afgeleid van het Griekse amphí-bios, wat "dubbel-levend" betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven.
 
Tot de amfibieën behoren: de kikkers, de salamanders en de wormsalamanders.
 
In totaal zijn er ruim 7500 beschreven soorten (7517 in maart 2016). Hiervan behoren er circa 6600 tot de kikkers (inclusief padden), ongeveer 700 tot de salamanders en ruim 200 soorten tot de wormsalamanders.

 
Van kikkerdril tot kikker:
 
Afbeelding invoegen

Heb jij wel eens gezien hoe een kikkertje groeit? En wil je dit eens van dichtbij bekijken? Kijk voor de aanpak bij OERRR van Natuurmonumenten.

Een vrouwtjeskikker legt haar eitjes in het water: de kikkerdril. De eitjes groeien uit tot kikkervisjes. Die zien er uit als visjes met een lange staart. Met hun kieuwen halen ze adem, net als vissen. Na ongeveer 6 weken krijgen ze achterpootjes en daarna komen de voorpootjes. Langzaam verdwijnt hun staart en krijgen ze longen. De kikkervisjes zijn kikkers geworden! Nu kunnen ze het water verlaten en hun eerste sprongetjes aan land zetten. 
 


Amfibieën: kikkers, padden, salamanders


Huisdierenbijsluiters, spreekbeurten en meer: 
 1. Axolotl
 2. Borneo boomkikker
 3. Chinese vuurbuiksalamander
 4. Gemarmerde renkikker
 5. Groene boomkikker
 6. Koraalteenboomkikker
 7. Koreaanse vuurbuikpad
 8. Lijstenpad
 9. Pijlgifkikker
 10. Rietkikkers
 11. Spaanse ribbensalamander
 12. Witlip boomkikker
 
Meer soorten staan op Wikipedia.org/Lijst_van_amfibieën


Video's amfibieën:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over het opkweken van kikkers & padden en de wetgeving:
 
Afbeelding invoegen
 
Alle Nederlandse amfibieën zijn volgens de Flora- en faunawet beschermd en mogen niet gevangen of verplaatst worden. Het is echter wel toegestaan om eitjes van de gewone pad (Bufo bufo), groene kikker (Rana esculenta) en bruine kikker (Rana temporaria) voor educatieve doeleinden op te kweken tot padden- en kikkervisjes (artikel 13 en 16 Flora- en faunawet). Na voltooiing van de metamorfose moeten de jonge padden en kikkers direct worden vrijgelaten op de plek waar de eitjes vandaan komen, want het houden van volgroeide padden en kikkers is verboden. Lees meer bij Kikkers in de klas.
 
Op de website van Stichting Ravon staan lespakketten voor het basisonderwijs.